Škola  Moudrost ženy v nás

                                                                „Moudrost ženy“   

               na seminářích  se seznámíte  s cestou k uctívání a poznání své vlastní vnitřní síly .

 

Touhle cestou se můžeš  napojit na svou „Moudrost“, kterou hluboko v sobě skrýváš. Nádherná ženská cesta je hledáním pravdy , poznáním pradávné hluboké ženské moudrosti . Máme možnost znovu objevit ženské archetypy a opět se navrátit ke svému božskému ženství , probudit svou moudrost a krásu ženského těla. 

Tahle vaše zkušenost vám pomůže přepsat staré nefunkční vzorce, vyčistit rodovou linii a ukotvit se ve svých kořenech.

Budeš součástí kruhu žen a naučíme se vytvářet oltáře, posvátné prostory  a  rituály (ceremonie).

Budeme pracovat s meditacemi, tancem, sdílením ženské posvátné cesty.

                                  Seminář    15.únor 2020  ZNOVUZROZENÍ

„S důvěrou se otvírám a přijímám svůj život“  

 

Budeme pracovat s energiemi vzduchu skrze ženské kvalit-

s bohyní dechu života , prázdnoty z které se vše rodí.

Témata semináře:

 • budeme podporovat ženskou intuitivní stránku
 • podporovat hluboké a klidné dýchání v meditaci
 • naučíme se otvírat a odhalovat svůj vlastní potenciál a skryté talenty
 • posilovat sebedůvěru a odevzdání se
 • odhalovat svou přirozenou nevinnost

Afirmace:  S každým nádechem přichází nová možnost , nová inspirace.

                    S každým výdechem odevzdávám  bolesti , utrpení a nenávist.

Seminář  14. březen 2020

„Má životní síla“

 Procítíme energie, které v nás projevují svou divokost , jedinečnost a odvahu.

 

     Témata semináře:

 • projdeme rituálem první menstruace a uctění si svého těla.
 • prožijeme radost, nespoutanost v tanci i bytí
 • posílíme naději, sílu a vitalitu

       Afirmace:

Jsem světlo jenž dá nový směr na naší cestě.

 

Jsem Jitřenka, která rozzáří světlo nových začátků.

Seminář  25. duben 2020

„ Má cesta životem“

   „ Vnáším do svého života Radost“           

 

Odvaha je téma tohoto semináře. Budeme probouzet sílu, která nás vede životem .

Témata:

-  posilování vitální energie , která podporuje koncentraci a důvěru

-  uvolňování emocionálního napětí

-  otvírání srdce a vytváření vnitřní krásy, tvořivosti a plodnosti

- vytvoříme rituál a práci s ohněm

 

   Afirmace:  Jsem odvážná a využívám svou sílu ke změně, k uskutečnění svých snů a vizí.

 

 

 

 4.  Seminář „ Jdu se svou vnitřní moudrostí“

                           „  Přetékám plodností a utvářím si svůj vlastní život“                            

23. květen 2020

     Probouzení smyslnosti, sexuality,krásy a lásky jsou hlavní témata.

 • naučíme se pracovat s ohněm pro uvolnění své vnitřní síly
 • projdeme svatebním rituálem  a rituálem přerušení pout , uvolnění vazeb po rozvode anebo rozchode

   Afirmace:   Obnovuji prapůvodní čistý božský dar spojení muže a ženy. 

 

 

 5. Seminář „ PLYNUTÍ“

                                                              „  S důvěrou utvářím svůj život“                                                             

 20.červen 2020

S blížícím se letem bude pracovat s emocemi , pocitem viny, soucitu a vše necháme odejít v procesu čistění.

Témata:

 • hlavní téma otevírání se proudu tvořivosti
 • budeme pracovat s rituálem požehnání před narozením i taky s rituálem odpuštění po potratu
 • vytvoříme prostor pro rituál smývání a očisťování 

Afirmace: Oslavuji život se sebedůvěrou.

 

 

6.Seminář „ SEBEDUVĚRA“

                                                            „ Přijímám se taková taká jsem“                                                              

19.září 2020

               Budeme se učit svou zručnost odpouštění, poděkování a vytváření realizace svých snů a záměrů.

               -  vzdáme hold našim matkám a naší rodové linii, naučíme se bít vděčné za vše co přichází 

              -   projedeme rituálem propojení se svou rodovou linií a s archetypy našeho ženství

 

               Afirmace:   Jsem zářivé světlo milující Matky, její laskavá náruč.

 

 

7.Seminář  „ Splynutí s moudrostí“

                                                                        „  Vážím se sama sebe“                                                                            

 17. říjen 2020

 

Tohle bude čas oslavy harmonie mezi vnitřním a vnějším světem.

Je to čas na ukončení všeho starého a vytvoření prostoru pro nové začátky.

Témata:

 • vytvoříme oltář a rituál pro propouštění a čistění jak sebe tak i domova
 • uvolníme staré zasunuté strachy a dáme možnost v tichu naslouchat novým výzvám,
 • hluboko se propojíme s moudrostí našeho těla

      Afirmace: Navracím do světa harmonii .

 

 

 8.Seminář  „Má  vnitřní rovnováha“

                                                             „ Jsem žena svobodná bytost“                                                                  

14.listopad 2020

Motto: Přijímám se taková jaká jsem a moudře měním jen to, co se dá změnit.

Témata:

 • ukotvení všech našich talentů a darů
 • rozvíjení sebeúcty a lásku k sobě
 • propustíme vše co nám neslouží abychom mohli jít cestou lásky a pravdy
 • projdeme rituálem cesty k moudré ženě

 Afirmace:  Následuji své cíle s jemností.

 

9.Seminář : „Závěrečná ceremonie oslavy života“

Prosinec 2020

 

 

Bližší  informace :

Ľubica Šupová   lubica.supova@seznam.cz                  Monika Hromková

 

                            Tel.: 602351277                                        tel: 777560383

                            www. mysteriumbohyne.cz

 

Místo : Kamenná brána - meditárna, Dubňany 10 - 18 hodin

Přihlášky a bližší informace : 

Ĺubica Šupová, tel. 602 351 277, email : lubica.supova@seznam.cz