Rodinné  konstelace

Milí přátelé,

zvu Vás na seminář  

Láska k sobě i ve vztahu

 

Ano je to velké téma, jak přijmout lásku do svého srdce a co dál ve vztahu.

Je mnoho knih i mnoho seminářů , ale jak si vybrat co pro mě je to pravé.

Tohle téma řešili od pradávna všichni , ale dnes je možné vše v sobě přenastavit a dosáhnout nového vědomí lásky.

Co můžete  na semináři očekávat:

- svobodná láska
- radost a bolest z lásky
- co je to řád lásky
- mužská a ženská kreativita
- láska mezi mužem a ženou

Propojíme se v posvátném obřadu lásky .

Cena: 700,- Kč
Místo konání: Meditárna Kamenná brána, Dubňany
Info a přihlášky: lubica.supova@seznam.cz

 S sebou: pohodlný oděv, kapesníky, pití,přikrývku,svačinku

Informace a přihlášky: prosím o potvrzení účasti! Počet míst omezený.

Lubica Šupová tel. +00420 602 351 277,
www.mysteriumbohyne.cz

 Rodinné konstelace

 

Co jsou rodinné konstelace?

  • Rodinné konstelacejsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger.
  • V případě rodinných konstelací původního rodinného systému jde o pochopení vztahů členů původní rodiny. Patří sem sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče a jejich sourozenci a někdy i starší generace.
  • Konstelace partnerského systému, je systém partnerského vztahu. Do něj patří nejen partner nebo partnerka a děti, ale někdy i dřívější „důležití“ partneři a případně osoby z původní rodiny.                             
  • Konstelace v různých formách pronikají i do dalších oblastí života. Pro utřídění můžeme systemické konstelace dělit na:
  • Rodinné konstelace
  • Partnerské konstelace
  • Experimentální formy (šamanské konstelace, konstelace problému, voice dialogue – konstelace vnitřních hlasů, konstelace zdravotních symptomů, konstelace vnitřního dítěte, vnitřního přesvědčení atd.)
  • Podnikové a organizační konstelace
  • Politické konstelace
  • Konstelace pro muže a pro ženy

Rodinné konstelace již praktikuji od roku 2003 a má vnitřní cesta ženy mě vedla k hledání esence v nás.

  „Esence je to, co se uskutečňuje v bytí.“     Tomáš Akvinský

  Moje poznání esence: „ Esence ženy  je přirozený stav našeho já, ve kterém se  cítím být ženou.“

 

  Ženou – laskavou bytostí, nežnou milenkou,milující matkou a moudrou stařenou.

   Od roku 2013 se věnuji na svých seminářích ženě  a její propojení se ve všech archetypech:

   - panna   /mladá dívka/

   - milenka / mladá žena/

   - matka

   - stařena

  My všichni pocházíme z nějaké rodiny, rodinného systému, v němž platí přirozený řád – řád lásky, který nelze rozeznat pouhýma očima, ale přesto má vliv na všechny zúčastněné. Při konstelaci, kdy je s pomocí představitelů přetvářen rodinný systém, se tyto skryté síly, působící často po celé generace, zviditelňují a rozpouštějí. Tím se umožňuje přejít od nevědomé, slepé, dětinské a magické lásky k vědomé, vědoucí a dospělé lásce, schopné jednání, vyvarovat se opakování dřívějších osudů a realizovat naše vlastní bytí a život.

            Rodina, do níž jsme se narodili, má obrovský vliv na to, kým jsme a jak se vyvíjíme. Zde jsou uloženy naše kořeny, které zásadně ovlivňují celý náš život. Všichni jsme jenom lidé, a tak se v každé rodině najde něco, co bychom si přáli změnit. Záleží na nás, zda necháme své kořeny ztrouchnivět, nebo zda jim dáme potřebné živiny, prostor a lásku, aby mohly vyrůst do silné a zdravé  opory.
           Konstelace působí v úrovni celkové kvality života, v oblasti sebepoznání, seberealizace,svobodného,uvědomělého a chápajícího žití.  Konstelace jsou určeny všem lidem, mladým i dospělým, kteří hledají cestu ke šťastnějšímu žití, mají zájem vzít život do svých rukou, pochopit sebe sama, své blízké, zkvalitnit partnerský vztah, zbavit se životních přítěží, vyřešit obtížnou životní situaci, vyléčit svoje nemoce atd.

            Konstelaci lze sestavit pro jednotlivce bez přítomnosti dalších příbuzných, pro partnerský pár, nebo (i pro velmi malé) dítě při spolupráci alespoň jednoho dospělého.