Moudrost lůna a Esence ženy

  

Esenci jsi přinášíme při svém zrození , je tu odjakživa.    Rodíme se jako čistá esence, stačí se jenom podívat do očí novorozeného dítěte je to jedinečný moment setkání s Esencí. Esence je přítomna neustále, jen my jsme zvykli vidět jen povrch věcí, a tak ji snadno prohlídneme.

Pokud nám něco chybí, pokud cítíme nedostatek - tak to především ukazuje, že my sami nejsme v kontaktu s Esencí či jejím aspekty jako jsou: láska, radost, extáze, síla či klid.  Pak začneme cítit bolest, prázdnotu, opuštěnost, frustraci. Něco nám chybí -něco, co potřebujeme. Ale tento nedostatek se ukrývá v našem nitru. Nenachází se ve vztahu s naším partnerem nebo někým blízkým, koho máme vedle sebe.

Tato situace se může zásadně proměnit, pokud dokážeme přesunout naši pozornost pryč od toho, jestli dostáváme od našeho partnera, co chceme – k uvědomění si pocitu nedostatku uvnitř nás – k tomu, že my máme pocit, že nám něco chybí. To jsou ta místa v našem nitru, která nazýváme v práci s Esencí – díry. Místo abychom byly ve své Esenci vyvineme si náhražky, masky a hry, které nás mají uklidnit a kterými chceme ostatní přimět aby nám dávali lásku, podporu a směr, jež nám chybějí uvnitř nás samých.

Téměř každý čin dospělého člověka pramení z nevědomé touhy zaplnit tyto díry, či na ně zapomenout.

Esence má několik aspektu pět z nich je nejdůležitějších.

První aspekt Esence  je  láska neboli splynutí. 

Celý první rok života je naplněn kvalitou lásky.

Je to stav jednoty, rozpouštění se jednoho v druhém,otevřenost k propojení s druhými, s přírodou.

Druhý aspekt Esence je síla.

Přináší počátky nezávislosti. Když dovolíme aby naše síla rostla, začneme se vzdalovat matce a to přináší ztrátu bezpečí, podpory, výživy, radosti a ztrátu společnosti a tak síla je základem procesu individualizace.

Síla bez lásky se může stát chladnou a tvrdou

Láska bez síly chabou a nemohoucí

Síla bez vůle je jako oheň v kupce sena

Třetí aspekt Esence je vůle.

Vůle je ochota cítit, prožívat a zůstat sám sebou, důvěřovat si. Když místo téhle esence nám vznikla díra projevuje se to, že se musíme životem prokousávat, strach ze slabosti a nedůvěry.  

Čtvrtý aspekt Esence je radost.

Radost je žití v oslavě, mám humor , svoji hravost. Mé srdce září svítí jako slunce a mám pocit lehkosti. Jsem na křídlech a lítám.

Páty aspekt Esence  vnitřní klid.

Projevuje se jako ticho, pravda, jsem přítomný, jasný mám sílu a svoji důstojnost. Při díře- nedostatku téhle esence mám strach  smrti nebo se cítím jako nemilované dítě, mám vnitřní nenávist a destruktivitu.

Dalšími aspekty Esence jsou vědění jasnost, zaměřenost, inteligence, osobitost a pravda.

Chceme li se znovu spojit se svou esenci, musíme opustit všechny falešné struktury přijaté zvenčí a vrátit se ke svému původnímu Bytí. Začat žít v přítomnosti plně sami se sebou.